• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés
Tiszteletem!

2018-ban vettünk egy házat a férjemmel 25 millióért, ami azóta folyamatosan fel lett újítva, építve lett vendégház, dupla garázs, napelem rendszer és még több minden, jelenleg háromszorosát éri.

A tulajdonjog a férjemmel 50-50%.

Rá kellett jönnöm, hogy bántalmazó kapcsolatban élek. Lelkileg bánt, fenyeget, mindent megtilt, a gyerekek születése óta viselkedik így.

Nagyon kiszolgáltatott helyzetben vagyok, mert csak ő van nekem, mindenünk közös, nincs hova mennem.

Szüleim, rokonaim nincsenek.

Úgy döntöttem, hogy ez nem mehet tovább és válni szeretnék.

Azt mondta, hogy kifizet engem, de csak a vételár felét adja oda, hiába ér többet a ház, mert én nem csináltam semmit, csak a gyerekekkel voltam.

Ha nem tetszik ez így nekem, akkor gyerektartást se fog fizetni, mivel Ausztriában dolgozik, ottani számlája van, azt gondolja így meguszhajta.

Úgy gondolja, hogy gyerektartás díja amit ad majd nekem a két gyerekre 30 ezer összesen, persze csak akkor, ha bele megyek abba, hogy 12 milliót ad a házból.

Nincs pénzem ügyvédre. Jól gondolom, hogy ezt nem lehet megtenni, hiába van neki pénze a legjobb ügyvédekre? Mivel 50-50% a tulajdonjog.

Jelenleg én gyeden vagyok a legkisebbel. Az ő keresete 2500-2800 euró.

Mivel külföldön dolgozik ugyanúgy kell fizetnie a gyerektartást, de ekkora keresetnél mekkora összegben? Ő nem hajlandó 30-nál többet fizetni.

Köszönöm előre is a válaszát.

1 Answer

+1 értékelés

Kedves Kérdező!

A házasság fennállása alatt (amennyiben nem kötöttek házassági vagyonjogi szerződést) vagyonközösségben vannak, így a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek. A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg. A közös vagyonból a házastársat megillető hányadot a vagyonközösség megszűnésekor fennállt állapot és érték szerint kell megállapítani, tehát a felújítással együtt, az ingatlan mai értékét fogják alapul venni a vagyonmegosztásnál, nem pedig az építéskori értéket.

A bíróság elrendelheti a lakáshasználat megosztását, ha az a lakás adottságai alapján lehetséges, vagy ha kis átalakítás szükséges. Ilyenkor a házastársak a lakás meghatározott lakószobáit és helyiségeit kizárólagosan, más helyiségeit pl. garázs közösen használják. A lakáshasználat megosztását a bíróság mellőzi, ha az egyik házastárs olyan felróható magatartást tanúsít, amely miatt a közös használat a másik házastárs vagy a kiskorú gyermek érdekeinek súlyos sérelmével járna. 

Ha a házastársak közös jogcíme alapján használt lakás használatának megosztására nem kerül sor, a bíróság az egyik házastársnak a lakás használatára vonatkozó jogát megszünteti és őt a lakás elhagyására kötelezi. Az a házastárs, aki szerződés vagy a bíróság döntése alapján a lakás elhagyására köteles, a korábbi használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésre tarthat igényt, tehát, ha Ön úgy dönt, hogy elhagyja az ingatlant akkor az ingatlan mai értékét kell alapul venni az összeg megállapításánál. Ezenkívül a térítés összegének meghatározásánál a gyermek lakáshasználati jogának értékét annak a házastársnak a javára kell figyelembe venni, aki a lakáshasználatot szülői felügyeleti joga alapján a gyermek részére a továbbiakban biztosítja. Tehát ha Ön fogja a szülői felügyeleti jogot gyakorolni, akkor Önt akár több mint 50% illeti meg az ingatlanból.

A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti. A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó. A gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.

A gyermektartásdíj meghatározása során a bíróság figyelembe veszi: a gyermek indokolt szükségleteit; mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; a gyermek saját jövedelmét; és a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások.

Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni. 

A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni. Tehát ha az Ön férje jelenleg 2500 Eurót keres, a minimum tartásdíj 375 Euró, azaz kb. 143 250,- Ft-/gyermek.

Üdvözlettel:

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.

...