• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés
Tisztelt Cím!

Nagynéném szeretné társasházi lakását fiára hagyni. Idősebbik fia tíz évvel ezelőtt elhunyt, egy felnőtt gyermeke van.

Ő az Unoka, akit ki szeretne kizárni az öröklésből.

Élő fia gondoskodik róla, unokája nem látogatja, nem tart vele kapcsolatot.

Végrendelettel- sajátkezü , két tanuval megoldható, vagy milyen megoldás lehetséges?

Kell e jogi képviselet, vagyis egyszerü megoldásként milyen egyéb megoldás lehetséges?

Tisztelettel várom és köszönöm szíves válaszukat.

Mészáros János  Kaposvár

1 Answer

+1 értékelés

Tisztelt Érdeklődő!

Az alábbiakban tájákoztatjuk az írásbeli magánvégrendelet formai követelményeiről. Nem kötelező ügyvéd igénybevétele, mi a végrendeletek országos nyilvántartása, és a jogi megfelelőség, garancia biztosítása miat mégis ajánljuk.

Tehát a formai követelmények:

627. § Írásbeli magánvégrendeletet csak olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni, illetőleg olvasni tud.
628. § (1) Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja, akár mással írathatja.
(2) A gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik.
(3) Gyorsírással vagy a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen.
629. § (1) Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt
a) elejétől végig maga írja és aláírja; vagy
b) két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is - e minőségük feltüntetésével - aláírják; vagy
c) aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeletként feltüntetve - személyesen letétbe helyezi.
(2) A több különálló lapból álló írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és - ha a végrendelet érvényességéhez tanúk alkalmazása szükséges - mindkét tanú aláírásával.
630. § Az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre.
631. § Az írásbeli magánvégrendelet érvénytelen, ha a tanú
a) a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes;
b) kiskorú, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll;
c) írástudatlan.
632. § (1) Az írásbeli magánvégrendelet tanúja vagy más közreműködő személy, illetőleg ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó sajátkezűleg írta és aláírta.
(2) A tanú, illetőleg a hozzátartozója részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelkezésnél - rajta kívül - két tanú működött közre.
 

Üdvözlettel:

 

a PROKATOR-NET jogi csapata

dr. Pozderka Gábor ügyvéd

www.pozderka.hu

 

...