• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés
A munkavállaló a február 16-tól állt a munkáltató alkalmazásában húsipari segédmunkás munkakörben 90 napos próbaidő kikötésével. A munkáltató kzdeményezte március 25-én a munkaszerződés megszüntetés megszüntetése közös megegyezéssel elnevezésű okiratot akartak a munkavállalóval aláíratni. A munkavállaló elutasította, ezt követően a munkáltató ügyvezetője átadta a munkavállalónak az azonnali hatályú felmondást.

A munkavállaló szerint a munkáltató az egyenló bánásmód követelményébe ütköző módon, jogellenesen szüntette meg azonnali hatályú felmondással a munkavállaló munkaviszonyát. A munkavállaló valószínűsíti, illetve igazolja, munkaviszonyának megszüntetésére a munkáltató azonnali hatályú felmondásával került sor, amellyel ő hátrány érte. Valószínűsítette, hogy a munkavállaló édesanyja, illetve annak jelenlegi házastársa pereket nyertek a munkáltatóval szemben. Így valószínűsítette azt, hoy a munkavállaló rendelkezik a közvetlen hátrányos megkülönböztetére alapot adó tulajdonsággal: a 2003. évi CXXV. törvény 8. §. (1) bekezdésének t) pontjában foglalt egyéb helyezettel. Az említett pernyertesség a munkáltatóval szemben a helyzet, ami miatt a munkáltatói azonnali hatályú felmondása sérti az egyenlő bánásmód követelményét. Ezt bossulta meg a munkltaó a munkaviszonya megszünetésével.

1 Answer

0 értékelés

Kedves Kérdező !

A munkavállaló által leírt helyzetben a munkajogi szempontok alapján a következőket kell figyelembe venni:

Az egyenlő bánásmód követelménye: A munkavállaló állítása szerint a munkáltató a munkaviszony megszüntetésével sértette az egyenlő bánásmód követelményét. Egy 2022-ben született kúriai döntés (BH2022.) 303.) kimondja, hogy a felmondás jogellenességére alapított munkaügyi perben a joggal való visszaélés, mint jogalap csak akkor merülhet fel, ha a felmondás indokolása jogszerű és nem ütközik az egyenlő bánásmód követelményébe​​.Bizonyítási teher a munkavállalónál: A munkavállalónak kell bizonyítania, hogy a munkáltató döntése az egyenlő bánásmód követelményét sérti. Egy bírósági esetben a törvényszék kimondta, hogy a munkáltató nem sértette meg az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseit, mivel a munkaviszony megszüntetése nem a munkavállaló érdekképviseleti tevékenységére tekintettel történt​​.

2023-tól módosult bizonyítási szabályok: 2023. január 1-től a Munka Törvénykönyve (Mt.) módosította a joggal való visszaélés bizonyításának szabályait. A munkajogi igény érvényesítése esetén az igény érvényesítőjének – annak, akit sérelem ért – az alapul szolgáló tényt, körülményt és hátrányt kell bizonyítania, míg a jog gyakorlójának – annak, aki a sérelmet okozta – azt, hogy nem áll fenn okozati összefüggés a tény, körülmény és hátrány között​​.

Ezek alapján a munkavállalónak bizonyítania kell, hogy a munkáltatói döntés valóban a munkavállaló és családtagjai korábbi pernyertessége miatt történt, ami sérti az egyenlő bánásmód követelményét.

Üdvözlettel:

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.

...