• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
–1 értékelés
Kerítés felújításhoz fogadtunk fel "kőműveseket", akik oda is tették magukat. Dolgoztak pénteken egész nap, szombaton egy fél napot. 250000-ről szólt az egész megállapodás. Szombaton elkértek 200000 előleget és mondták, hogy hétfőn folytatják. Azóta áll a munka, vagyis félbe hagyták. Ilyenkor mit tehetünk? Érdemes feljelentést tennünk? Ja, romák voltak. Nekünk kötelességünk ellenőrizni a vállalkozói engedélyüket?

1 Answer

0 értékelés

Kedves Kérdező! 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238 § értelmében:
Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.


Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:247 § (1) bekezdés értelmében:
(1) A vállalkozó a művet átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:138 § értelmében:
Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére.

Szerződésszegés estén követelheti a munkálatok befejezését. Amennyiben az erre való felszólítás és megfelelő határidő tűzése eredménytelenül telik el, úgy elállhat a vállalkozói szerződéstől. Ebben az esetben a már elvégzett munkák ellenértéke a vállalkozót illeti. Amennyiben ez az érték nem éri el az előleg összegét, úgy a vállalkozó a különbözetet a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint köteles fizetni.


Feljelentés csak szabálysértés vagy bűncselekmény esetén merül fel, a leírt tényekből a csalás vagy gazdasági csalás gyanúja merülhet fel.

Nem kötelezettségük ellenőrizni a vállalkozói engedélyüket, anélkül is köteles a szerződés szerint eljárni.
A vállalkozói engedély megléte vagy nem megléte közjogi, hatósági és nem polgári jogi kérdés.


 Ez alapján a feljelentés megtehető a rendőrségen
 

Üdvözlettel:

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.

...