• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés
Volt férjemtől 1990- be elváltunk, de 2010 -be bekövetkezett elhalálozásáig,  mi egy fedél  alatt laktunk. A lakás és a garázs 50 - 50 % tulajdonú. A férjem után 2 gyermekem örökölt 1/4 - 1/4 részt.
Kérdésem, hogy én milyen jogokkal rendelkezek? rendelkezhetek?  Milyen jogokkal léphetnek fel a gyerekek?  Van-e haszonélvezeti jogom az 50 %-os tulajdonjogom mellett?
Előre is köszönöm a választ!
Tisztelettel!

1 Answer

0 értékelés

Tisztelt Kérdező!

Az Önök válását követően - elmondása szerint - a bíróság a vagyonmegosztás során a közös használatban lévő lakásban az ingóságokra a néhai férjének szabott ki haszonélvezetet. Ez a jog a férj halálával megszűnt, ugyanis a Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy "A haszonélvezet megszűnik a határozott időtartam lejártával, a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, továbbá ha a haszonélvező szerzi meg a dolog tulajdonjogát."

Elmondása szerint az Ön javára nem lett létesítve néhai férje halála előtt haszonélvezeti jog, így aztán a halál bekövetkeztével sem illeti meg.

Hogyha néhai férje nem hagyott végrendeletet, amelyben döntött a hagyatékának elosztásáról, abban az esetben a törvényes öröklés lép életbe, miszerint a törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke, több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

A Polgári Törvénykönyv 7:58. §-a szerint 

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

De mivel Önök már a halál bekövetkezte előtt felbontották a házassági vagyonközösséget és elosztották a vagyont, így Önt a férje után már nem illeti meg haszonélvezeti jog, hacsak nem rögzítette végrendeletben.

Üdvözlettel:

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.

...