• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés
Volt férjemmel 23 évi házasság után váltunk el, 1990 évben. A vagyon megosztás úgy szólt, hogy a lakásban lévő mindennemű ingóság az enyém, azzal a kivétellel, hogy azt az elvált férj tovább használhatja, de kárt nem tehet benne.  Az autó és motor viszont  a volt férjemé maradt. Másfél szobás közös lakásunk van, melynek a használatát a bíróság annak idején, 1990-ben, úgy osztotta, hogy a kisszoba az ő, a nagyobbik szoba a 2 gyermekemmel az én kizárólagos használatomba került. Minden más közös helyiség. A villany megosztásán kívül, minden rezsit én fizettem, én tataroztattam, illet tataroztam. Én javíttattam meg az elromlott dolgokat. Ő még a kötelező gyerektartást sem fizette rendszeresen.
Hozzá kell tennem, hogy volt férjem 2010. februárjában meghalt. Addig egy fedél alatt éltünk. A lakás és a garázs 50-50 % tulajdon.
Kérdésem: Ilyen esetben nekem van-e haszonélvezeti jogom, vagy nincs? Illetve mit ír a jog erre vonatkozóan.
Köszönöm a választ.
Tisztelettel!

1 Answer

0 értékelés

Tisztelt Kérdező!

Az Önök válását követően - elmondása szerint - a bíróság a vagyonmegosztás során a közös használatban lévő lakásban az ingóságokra a néhai férjének szabott ki haszonélvezetet. Ez a jog a férj halálával megszűnt, ugyanis a Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy "A haszonélvezet megszűnik a határozott időtartam lejártával, a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, továbbá ha a haszonélvező szerzi meg a dolog tulajdonjogát."

Elmondása szerint az Ön javára nem lett létesítve néhai férje halála előtt haszonélvezeti jog, így aztán a halál bekövetkeztével sem illeti meg.

Hogyha néhai férje nem hagyott végrendeletet, amelyben döntött a hagyatékának elosztásáról, abban az esetben a törvényes öröklés lép életbe, miszerint a törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke, több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.

A Polgári Törvénykönyv 7:58. §-a szerint 

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

De mivel Önök már a halál bekövetkezte előtt felbontották a házassági vagyonközösséget és elosztották a vagyont, így Önt a férje után már nem illeti meg haszonélvezeti jog, hacsak nem rögzítette végrendeletben.

Üdvözlettel:

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.

...