• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
+1 értékelés
Üdvözlöm!

A problémám az alábbi lenne:

Elkezdtem a főiskolát, az első félévet elvégeztem de anyagi okok miatt nem tudom folytatni. A hallgatói jogviszonyomat nem szüntettem meg mert azt hittem hogy a tandíj befizetése jelenti az automatikus regisztrációt a következő félévre. Azonban az iskola 1 hete üzenetet küldött hogy elmaradt díjfizetésem van. Az előző félév befejeztével nem jártam az iskolába, vizsgázni sem fogok. A jogviszonyt a jövőhét folyamán meg tudom szüntetni de azt mondták hogy a tandíj árával továbbra is tartozni fogok. Ha esetleg jogos a követelés akkor sem értem hogy miért a teljes tandíjat követelik ha csak két hónap telt el ebből a félévből és a jogviszony megszűnik.

A kérdésem az lenne hogy köteles vagyok-e befizetni a teljes tandíjat, esetleg csak arra az időre esőt amikor papírformán jogviszonyom volt az iskolával, illetve ha nem tudom befizetni akkor milyen következményekkel jár? Jelenleg nappali tagozatos diákként tanulok egy OKJ-s tanfolyamon. A beiratkozáskor aláírtam egy hallgatói szerződést azonban a második félévben semmiféle papírt nem írtam alá.

A hallgatói szerződés itt található: http://www.ektf.hu/felvettek/ugyintezes/dl/hallgatoi_szerzodes_2011.doc

Illetve a befizetésre vonatkozó szabályok:

http://tik.ektf.hu/func/getFiles.php?domain=tik_ektf_hu&page=szabalyzatok&file=hallgatoi_teritesi_es_juttatasi_szabalyzat_2012_09_26.docx

1 Answer

0 értékelés

 

Tisztelt Érdeklődő!

Tekintettel arra, hogy a hallgatói viszony fennállásával kapcsolatos szabályokat a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza, kérdésére válaszunkat a jogszabályok rendelkezéseire alapozzuk:

A hallgatói szerződésben megjelölt jogszabályt felváltó új felsőoktatási törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

"Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével."
 

A fentieknek megfelelően tehát amennyiben a beiratkozás megtörtént, ugyanakkor a második félévre nem vett fel tantárgyakat, nem jelentkezett be, úgy a jogszabály alapján automatikusan passzív besorolásba kellett volna áttennie Önt az intézménynek. Ezzel kapcsolatosan javasoljuk az alábbi jogorvoslatok igénybevételét az intézményen belül:

"Jogainak megsértése esetén a hallgató

a) a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,

b) igénybe veheti az oktatásügyi közvetítői szolgálatot,

c) jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, melyet a felsőoktatási intézmény a jelen törvényben írtak szerint köteles elbírálni,

d) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az e törvényben szabályozottak szerint jogorvoslati jogát - a bírósági eljárás kivételével - kimerítette."

 

Amennyiben azonban kiderül, hogy az intézmény tandíjkövetelése jogos, úgy azt akár fizetési meghagyás útján is követelheti, amely esetben vagy polgári per alakul ki a hallgató és az egyetem között, vagy a hallgató tulajdonát képező tárgyakra és fizetésére történő végrehajtás során kerül az intézmény az összeg birtokába.

Üdvözlettel:
a PROKATOR-NET jogi csapata

...