• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés

Tisztelt Prokator Net!

 

2013. május végén várhatóan több mint egy évig tartó vitorlásútra indulok. Ezt szerettem volna bejelenteni az illetékes hivatalban. 

Az Okmányirodában azt közölték, hogy le kell adnom a személyi igazolványomat és a lakcímkártyámat, valamint meg kell adnom a külföldi tartózkodási helyemet. Ez utóbbi a probléma, mivel egy hajón fogok élni. A hölgy azt mondta, hogy a hajó nevét nem adhatom meg, mint külföldi tartózkodási hely. Kérem szíves tájékoztatását, mi a teendőm, hogyan tudok jogszerűen eljárni.

Tisztelettel:

Farkas Attila

1 Answer

0 értékelés

 

Tisztelt Érdeklődő!

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

"A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
A nyilvántartás tartalmazza a polgár

a) nevét;

b) magyar vagy külföldi állampolgárságát, illetve hontalanságát, magyar állampolgársága megszűnésének tényét (a továbbiakban: állampolgárság), menekült vagy oltalmazott, bevándorolt, letelepedett jogállását, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joggal történő rendelkezés tényét, illetve a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár esetén a honosítás vagy visszahonosítás tényét;

c) nemét;

d) születési helyét és idejét;

e) anyja nevét;

f) személyi azonosítóját;

g) elhalálozása helyét és idejét (a holttá nyilvánítását vagy a halál tényének bírói megállapítását);

h) lakcímét;

i) az adatszolgáltatásra vonatkozó, 2. § (1) bekezdés szerinti korlátozást, illetve tilalmat;

j) adataiból történő rendszeres adatszolgáltatásra vonatkozó jelzést;

k) családi állapotát, házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét;

l) arcképmását és - ha a 14. életévét betöltötte - aláírását, ha személyazonosító igazolványra jogosult;

m) személyazonosító igazolványának, továbbá személyi azonosítójáról és lakcíméről kiadott hatósági igazolványának okmányazonosítóját;

n) személyazonosító igazolványa kiadásának, érvényességének, cseréjének, elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, találásának, visszaadásának, leadásának, elvételének adatait;

o) személyazonosító igazolványa tekintetében a figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatokat;

p) értesítési címét, ha azt a polgár bejelentette a nyilvántartás helyi vagy központi szervének."

 

A fentieknek megfelelően Ön nem kötelezhető arra, hogy külföldi tartózkodása idejére tartózkodási helyet nevezzen meg, amennyiben van Magyarországon bejelentett lakóhelye. Értesítési címet választása szerint adhat meg, az szintén nem kötelező.

Ugyanakkor a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény alapján Ön kérelmezhet Hajós szolgálati útlevelet, amennyiben megfelel a következő feltételnek:
"Hajós szolgálati útlevél a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgálatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható."

Üdvözlettel:
 

a PROKATOR-NET jogi csapata

...