• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 szavazat
Tisztelt Jogsegélyszolgálat!

Méltányossági alapon kaptam édesanyám ápolását támogatva a helyi Önkormányzattól havi 21 000 Ft-ot. 1.5 éve ápolom napi 24 órában. Súlyos mentális problémai vannak, demencia, Alzheimer kór, skizofrénia. Ezek mind pszichiátriai megbetegedések, és ugyebár nem veleszületett kategóriába tartoznak. A törvény meghatározza, hogy csak a veleszületett agyi defektusok tartoznak az alanyi jogon besorolandó ápolási díj kategóriába.

Az Önkormányzat csípőből elutasította azt a kérésemet, hogy a továbbiakban is igényt tartanék erre a banális összegre, mert legalább a TB-m, illetve a nyugdijjárulékom fizetve volt ebből az összegből. Elutasítottak arra hivatkozva, hogy felsőbb utasításra a továbbiakban jogukban áll megtagadni a méltányossági ápolási díj további folyósítását. Ne is számítsak rá a jövőben.

Háziorvost megkerestem, miszerint ha édesanyám állapota bekategorizálható az alanyi jogon megjáró ápolási díj kategóriába, akkor Orvosszakértői Bizottság elé kéne vinnem édesanyámat ennek megállapítására. A háziorvos azonban elutasított, mondván, nem küldheti Orvosszakértői Bizottság elé édesanyámat, mert a pszichiátriai betegsége nem veleszületett eredetű.

Ezek után az Önkormányzat illetékese ingerülten javasolt néhány alternatívát. Sorolom.

-Menjek vissza dolgozni.

-Édesanyám mellé fogadjak ápolót.

Felsorolt néhány szolgáltatót.

-Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás

-Babtista Tevékeny Szeretet Misszió

-Református Támogató és Házigondozó Szolgálat

Természetesen felhívtam mindenkit. Elkeserítettek. Napi 1 órában kérhetem a segítségüket meghatározott összegért, ha ez nem elég, akkor óránként 1700 Ft-ért még kérhetek plusz szolgáltatást, de az is csak napi 4 órában lehetséges.

Idősotthoni elhelyezés szóba sem jöhet, hiszen átlagosan 2 év a várólista, és kihalásos alapon történik a felvétel.

Namármost az Önkormányzat közölte, hogy országosan kb. 10 000 embert érint ez a törvénymódosítás, a mi megyénkben pedig 700 családot. Tehát oldjam meg a problémámat, ők nem asszisztálnak már a 700 érintettnek a jövőt illetően.

Kérdésem a következő lenne. Hova és kihez tudnék fordulni segítségért? Pszichiátriai beteget nem lehet felügyelet nélkül hagyni, hiszen ön és közveszélyes. Teljes felügyeletre, és gondoskodásra szorul édesanyám. A Kórház pszichiátriai részlege pedig nem elfekvő osztály.

Innentől magamnak kell fizetnem a TB járulékomat, és a nyugdijjárulék fizetésének pedig vége.

 

Várom segítő válaszát,

Tisztelettel

PP
(120 pont) által a(z) Családjog kategóriában

1 válasz

0 szavazat

Kedves Kérdező!

 

Ápolási díjra alanyi jogon jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó [a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.(Szoc. tv. 41. §)

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a (méltányossági ápolási díj): 23.600,-Ft.

2014. január 1-jétől bevezették a kiemelt ápolási díjat, mely a legsúlyosabb egészségi állapotú hozzátartozóikat gondozók számára állapítható meg. Az ellátásra jogosult az, aki által ápolt hozzátartozó jelentősen egészségkárosodott és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

A kiemelt ápolási díj igényléséhez felnőttek esetében a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását kell benyújtani az ápolt személy egészségi állapotáról.

Ha a fokozott ápolást igénylő személy nem felel meg a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek, részére még meg lehet állapítani emelt összegű ápolási díjat.

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó személynek járó anyagi hozzájárulás, melyet az állam fizet alanyi vagy méltányossági alapon.

A jogszabály szerint az Alzheimer-kór nem számít súlyos fogyatékosságnak, így alanyi jogon csak akkor jár a hozzátartozónak ápolási díj, ha a beteg a következő feltételeknek is megfelel az Alzheimer-kóron kívül:

  • segédeszközzel, vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
  • hallásvesztesége oly mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel nem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
  • értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá a tizennegyedik életévet megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,
  • mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiány miatt önmaga ellátására nem képes,
  • és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

 

Annak a hozzátartozónak, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, emelt összegű ápolási díj állapítható meg. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

Alzheimer-kórban szenvedő betegeket ápolók számára alanyi ápolási díjat tehát akkor lehet megállapítani, ha a beteg állapota olyan súlyos, hogy megfelel a súlyos fogyatékosság valamely kategóriájának.

A méltányosságból megállapított ápolási díj összege legalább a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (29 500 forint) 80 százaléka, vagyis minimum 23 600 forint. A méltányossági ápolási díjat pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, és arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

Üdvözlettel:

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.

(51,9e pont) által
...