• Regisztráció
Jogi kérdések honlapja. Az oldalon joggal kapcsolatos kérdéseket tehetsz fel minden témában.

Ha jogi segítséget kérsz, ne habozz, tedd fel a kérdésed és hamarosan választ kapsz!
0 értékelés
Munkavállalóként felmondtam rendes felmondással 30 napos felmondási idővel.

Az időarányosan bent maradt még 12 nap fizetett szabadnapom, amit nem vettem ki.

Ebből a 12 szabadnapból a munkáltató rendelkezik 10 szabadnappal én pedig 2-vel.

Én azt szeretném, hogy a munkáltató adja ki ezt a 10 nap fizetett szabadnapot is nekem még a 30 napos felmondási időben akár olyan ütemezéssel ahogy a munkáltató akarja.

A munkáltató megteheti-e szabadon az én beleegyezésem nélkül, hogy nem adja ki ezt az időarányosan járó bent maradt 10 szabadnapot, persze úgy hogy majd pénzben kifizeti?

Amennyiben munkáltató kifizetéssel megváltja ezt az időarányosan járó 10 szabadnapot, gondolom akkor ez elvész, és a következő munkahelyemen nem tudom kivenni?

 Amennyiben ez így lenne az egy évre járó 25 szabadnapból csak 15 szabadnapom maradna pihenésre.

Ebben az esetben nincs jogom a 25 szabadnaphoz, ami egyébként jár nekem?

Köszönöm!

1 Answer

0 értékelés

Kedves Kérdező!

 A felek nemcsak a jogviszony megszűnése okán, hanem a tárgyév utolsó napján is kötelesek a szabadság tekintetében elszámolni, ugyanis csak ekkor ítélhető meg egyértelműen a munkavállaló szabadságra való jogosultsága és számítható ki az általa igénybe vehető szabadságnapok száma.

Fontos megjegyezni, hogy munkáltatót nem kizárólag a jogviszony megszűnésekor, hanem a jogviszony fennállása alatt is terheli a szabadság tekintetében az elszámolás kötelessége.

2012. évi I. törvény 24. § *  (1) A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni.

(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot.

(3) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság - a (2) bekezdéstől eltérően - az adott naptári évben úgy is kiadható, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.

(4) A szabadságot az (1) és (2) bekezdés esetén munkanapban, a (3) bekezdés esetén a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani.

(5) Munkaidő-beosztás hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell nyilvántartani.

Az elszámolás első lépéseként a munkáltató az általános szabályok szerint megállapítja, hogy a munkavállaló az elszámolás időpontjáig hány nap szabadságra volt jogosult, valamint azt, mennyi szabadságot vett igénybe.

Az álláspontom szerint munkaviszony megszűnéséig időarányosan járó szabadság fel nem használt részét kell kifizetni. Az Mt 25. § A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.

Üdvözlettel:

a PROKATOR-NET jogi csapata

 Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem válla

...